Barn og unge

Bli med på søndagsskolen i Familiekirka!

Barna er ikke bare fremtiden - de er nåtiden! 

Barna er en viktig del av kirkefamilien vår, og vi i Familiekirka ønsker å legge til rette for at barna kan glede seg til å komme til kirka. Vi har søndagsskole for de minste barna under søndagsgudstjenestene våre. På sikt ønsker vi også å gi et tilbud for tweens, enten på søndager eller en annen dag. Gjennom året har vi også ulike arrangementer og leirer for å engasjere, bygge vennskap og for å gi et tilbud til barn og familier i bydelen vår. Følg med i kalenderen på hva som skjer gjennom året! 

Vi har tro på at det beste livet er å være sammen med Jesus hver dag. Derfor ønsker vi å være på lag med foreldrene, slik at det blir naturlig å snakke om tro i hjemmet.

Vi er opptatt av at kirka skal være et trygt sted å sende barna. Alle som er ledere for barn og ungdom i kirka vår må derfor fremvise politiattest.

 

Tentro
Tentro er Familiekirkas konfirmasjonsundervisning. Det er et nasjonalt undervisningsopplegg som kan velges i stedet for kirkelig eller borgerlig konfirmasjon. Tentro er åpent for alle, uansett tro og kirkebakgrunn. 

Barn og unge

Tentro-opplegget tar tak i tenåringers hverdag og virkelighet, og knytte dette opp mot kristen tro.  Ungdommene  skal kjenne seg igjen og selv få prege samlingene, i et trygt miljø. Vi tror Tentro gir et solid grunnlag for å ta egne valg. Samtidig tror vi Tentro-året kan skape vennskap både med hverandre og med Jesus. 
 
Familiekirka samarbeider med de andre menighetene i Bodø om å gjennomføre Tentro. 

Ta kontakt med oss hvis du er nysgjerrig!

Powered by Cornerstone