forrige måned desember 2019 neste måned
  mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
48              1
11:00 Familiemøte, kl. 11.00
49  2  3
20:00 Håndarbeidskveld, kl. 20.00
 4  5  6  7
08:00 Morgenbønn, kl. 08.00 - 10.00
19:00 Menighetsfest, kl. 19.00
 8
17:00 Gudstjeneste m/nattverd, kl. 17.00
50  9  10  11  12
20:00 Idemyldring i menigheten, kl. 20.00
 13  14
Morgenbønn, kl. 08.00 - 10.00
 15
17:00 Gudstjeneste, kl. 17.00
51  16  17  18  19  20  21
Morgenbønn, kl. 08.00 - 10.00
 22
52  23  24
13:00 Julegudstjeneste
 25  26  27  28
Morgenbønn, kl. 08.00 - 10.00
 29
01  30  31