Barnesamlinger
– Barna er ikke bare vår fremtid, men de er også vår nåtid!
Derfor har vi i våre Gudstjenester egne barnesamlinger
med en liten andakt og eget opplegg tilpasset dem.
Dette gjør at både de voksne og barna får større utbytte av møtene!
(Barn under 4 år må være i følge med voksen)
 
Vennegrupper
- Annenhver uke møtes barna til vennegrupper i hjemmene.
Gruppene er delt inn etter alder der de blir bedre kjent med
hverandre og Jesus, gjennom kveldsmat, konkurranser, lek og en andakt!